Chester Half Marathon - 1:18:54

 photo IMG_0568_zpszu9q0rxv.jpg

 photo IMG_0572_zpshasfmq3y.jpg

 photo IMG_0571_zpst0csmwme.jpg